JVT – Jälkivahinkojen torjunta

Jälkivahinkojen torjunnalla (JVT) tarkoitetaan nopeita toimenpiteitä, joilla estetään, rajataan tai pienennetään vahinkotapauksissa irtaimelle omaisuudelle, rakennuksille, rakenteille tai tuotantovälineille aiheutuvia vaurioita sekä pyritään lyhentämään vahingosta toiminnalle tai rakennuksen käytölle aiheutuvaa keskeytysaikaa. Varsinaisen vahinkotapahtuman jälkeen jälkivahinkoja voivat aiheuttaa savu, vesi, noki, kemikaalit, korroosio, säävauriot, sortumat, energian puute jne. Jälkivahinkojen kustannukset voivat olla merkittävä osa vahingon määrästä. JVT-toimenpiteitä ovat esim. palo- tai muiden kaasujen tuulettaminen, irtoveden, kemikaalien tai palojätteiden poistaminen, rakenteiden tukeminen ja suojaus, tilapäissähkön ja lämmityksen järjestäminen ja irtaimiston siirrot tai suojaamiset.

Nopea töiden aloittaminen on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on palo-, vesi- tai öljyvahinko. Aiemmin pelastuslaitoksen rooli on perinteisesti päättynyt siihen kun palo on sammutettu ja suuremmat vesi- tai öljyvalumat on poistettu, mutta sen jälkeen toimintaan on tullut tauko, kun pelastuslaitos on poistunut kohteesta ja JVT-yritys on ehtinyt paikalle aloittamaan JVT-työn.

Keski-Suomen pelastuslaitoksessa on otettu käyttöön malli, jossa pelastuslaitos on Auktorisoitu JVT- ja kuivausalan toimija, joka aloittaa ensivaiheen JVT työn heti varsinaisen pelastustoimen tehtävän päättymisen jälkeen tai jopa jo sen vielä jatkuessa. Näin onnettomuuden aiheuttamia vahinkoja voidaan tehokkaasti estää tai rajata ja esimerkiksi palovahingoissa keskeytysaikaa saadaan pienennettyä asiakkaan eduksi.

Pelastuslaitoksen JVT työ on aina ensivaiheen toimenpiteiden tekemistä ja kestoltaan korkeintaan joitain tunteja.  Isommissa vahingoissa kaupallinen JVT-toimija jatkaa yleensä toimintaa vielä tämän jälkeen kunnes siirrytään vahinkosaneeraukseen.

Keski-Suomen alueella JVT toimintaa hoitaa pääasiassa Jyväskylän VPK, jonne on keskitetty toiminnassa tarvittavaa kalustoa sekä osaamista.